>

Schoolteam

Ons motto:

Een kind moet zich goed en gelukkig voelen binnen zijn klas en de school. Zo kan het zich ten volle ontplooien op alle vlakken.

Wij als team staan daar graag voor in.