>

Inschrijven

Opendeurnamiddag 29/03/2023

Inschrijven kan via deze link:
https://forms.office.com/e/T343nz2mbX

Inschrijven

Overtuigd? Je wenst jouw kind in te schrijven? Dan hebben we voor jou nog een paar interessante weetjes.

Om toelating te krijgen tot onze school heb je een verslag nodig van het CLB. Enkel zij mogen een verslag uitschrijven.

Rondleiding

Indien je de school nog niet bezocht hebt, neem je best telefonisch contact op. Wij plannen dan zo snel mogelijk een rondleiding.

Via een klik op onderstaande foto kan u alvast een filmpje bekijken.

Inschrijving

Inschrijven in onze school kan elke dag van het schooljaar. Daarnaast is de school open tot 5 juli en vanaf 16 augustus. Maak vooraf een afspraak. Wij willen voldoende tijd uittrekken voor een rondleiding en een intakegesprek. Nadien volgt dan de inschrijving zelf. Breng zeker het (voorlopig) verslag M- decreet en de ISI+ kaart of KIDS-ID mee.

Wanneer we dit niet fysiek mogen doen omwille van de coronamaatregelen, mailen wij u de documenten. Het ondertekenen van de papieren doen we tijdens de eerste schooldag van uw kind.

De eerste kennismaking van uw kind met de school

In de mate van het mogelijke plannen we een halve of volledige dag om jouw kind te laten meedraaien op onze school. Dit kan ook een algemene doe-dag zijn eind augustus. Op die manier krijgen we een nog beter zicht op de beginsituatie. Het doel van deze ‘inloopdag’ is om jouw kind onmiddellijk en snel naar een klas te oriënteren. Samen met de orthopedagoge verkent jouw kind de nieuwe omgeving en maakt het kennis met de meesters en de juffen. De orthopedagoge observeert samen met een logopedist, een kinesist en een ergotherapeut jouw kind en indien nodig nemen zij ook nog enkele testen af. Tevens worden alle gegevens van het CLB doorgenomen. Jouw kind wordt na overleg naar een klas (=pedagogische eenheid) georiënteerd.

De eerste schooldag in de nieuwe klas

De eerste dag wordt jouw kind opgewacht door de orthopedagoge. De nieuwe juf of meester zal er eerst voor zorgen dat jouw kind zich zo vlug mogelijk goed voelt in de klas. Na een tweetal weken plannen we een klassenraad. Tijdens die klassenraad stellen we een handelingsplan op en beslissen we welke extra hulp jouw kind nodig heeft (logopedie, kinesitherapie, ergotherapie, …). Dit zijn de zogenaamde onderwijs- en opvoedingsbehoeften.