>

Inschrijven

Inschrijven

Overtuigd? Je wenst jouw kind in te schrijven? Dan hebben we voor jou nog een paar interessante weetjes.

Om toelating te krijgen tot onze school heb je een verslag nodig van het CLB. Enkel zij mogen een verslag uitschrijven.

Rondleiding

Via een klik op onderstaande foto kan u alvast een filmpje bekijken.

Inschrijving

Inschrijven in onze school:
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er zowel voor de kleuter als lagere school geen vrije plaatsen meer.
Voor het schooljaar 2024-2025 zijn de inschrijvingen afgelopen en zijn er zowel voor de kleuter als lagere school geen vrije plaatsen meer.

U kan aanmelden op de wachtlijst via dit formulier (klik hier)

Breng zeker het (voorlopig) verslag M- decreet en de ISI+ kaart of KIDS-ID mee.

Daarnaast is de school open tot 5 juli en vanaf 16 augustus. Maak vooraf een afspraak. Wij willen voldoende tijd uittrekken voor een rondleiding en een intakegesprek. Indien er nog beschikbare plaatsen zijn, volgt dan de inschrijving zelf.

De eerste kennismaking van uw kind met de school

In de mate van het mogelijke plannen we een halve of volledige dag om jouw kind te laten meedraaien op onze school. Dit kan ook een algemene doe-dag zijn eind augustus. Op die manier krijgen we een nog beter zicht op de beginsituatie. Het doel van deze ‘inloopdag’ is om jouw kind onmiddellijk en snel naar een klas te oriënteren. Samen met de orthopedagoge verkent jouw kind de nieuwe omgeving en maakt het kennis met de meesters en de juffen. De orthopedagoge observeert samen met een logopedist, een kinesist en een ergotherapeut jouw kind en indien nodig nemen zij ook nog enkele testen af. Tevens worden alle gegevens van het CLB doorgenomen. Jouw kind wordt na overleg naar een klas (=pedagogische eenheid) georiënteerd.

De eerste schooldag in de nieuwe klas

De eerste dag wordt jouw kind opgewacht door de orthopedagoge. De nieuwe juf of meester zal er eerst voor zorgen dat jouw kind zich zo vlug mogelijk goed voelt in de klas. Na een tweetal weken plannen we een klassenraad. Tijdens die klassenraad stellen we een handelingsplan op en beslissen we welke extra hulp jouw kind nodig heeft (logopedie, kinesitherapie, ergotherapie, …). Dit zijn de zogenaamde onderwijs- en opvoedingsbehoeften.