>

Hokus Pokus Toverdoos & het Tik Tak huis

Met de Hokus Pokus Toverdoos proberen we door aanbod van visuele, auditieve en taktiele prikkels de basiscommunicatie bij kinderen met een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis uit te lokken en te stimuleren.

De Hokus Pokus Toverdoos bestaat uit drie toverdozen: de basisdoos, de muziekdoos en de themadozen. Op onze school werken hoofdzakelijk met de basisdoos en muziekdoos, omdat deze het beste aansluiten bij het niveau van onze leerlingen.

 

Met het Tik Tak huis laten we kinderen met een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis een niet-talige boodschap waarnemen.

De kinderen nemen de Tik Tak voorstelling waar door aanbod van visuele en auditieve prikkels. We leren de kinderen opmerkzaam te zijn, om zo de informatie die de beelden bevatten te herkennen, te begrijpen en te interpreteren.