>

Veilig fietsen

Onze school hecht veel belang aan kunnen fietsen als vrijetijdsvaardigheid en verplaatsingsmiddel op latere leeftijd. Dit begint bij de allerjongsten met leren fietsen op een driewieler of loopfiets, om zo te evolueren naar fietsvaardigheden op een klassieke fiets. Voor leerlingen waarbij het gewone fietsen niet lukt voorzien wij aangepaste fietsen.

Onze school beschikt over een permanent verkeersparcours wat ons toelaat veel aandacht te besteden aan verkeersregels en verkeersveiligheid. Eenmaal de leerlingen de nodige fietsvaardigheden verworven hebben, trachten we deze toe te passen op een veilige manier in het openbaar verkeer.