>

Tovertafel

De Tovertafel Sprout helpt kinderen met een beperking met hun volle aandacht bij een spel en leerervaring te blijven. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, het stimuleert fysieke en cognitieve ontwikkeling en tot slot versterkt het de sociale interactie en communicatie. De Tovertafel Sprout is ontwikkeld voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Het kan gebruikt worden door alle leerlingen.