>

Functioneel lezen

De ervaring leert ons dat niet alle leerlingen met een verstandelijke beperking tot lezen komen via klassieke leesmethodes.

Voor de leerlingen die geen baat hebben bij de klassieke leesmethode werd op onze school een nieuwe methode ontworpen. Deze methode krijgt de naam mee “functioneel lezen”, wat niet mag verward worden met picto-lezen of maatschappelijk lezen.

Aan de basis van deze methode ligt dat men uitgaat van woorden die betekenisvol zijn voor de leerlingen en waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen.

Tijdens een bezoek aan de school, zal je hierover beslist meer te weten komen. Deze methode is in alle klassen, m.u.v. de autiklassen en de leefgroepen geïntegreerd.