>

Aap zee koe leesmethode

Voor leerlingen met ASS gebruiken wij een autismevriendelijke leesmethode. De sterkte van de methode is dat er heel wat aanpassingen mogelijk zijn voor kinderen met ASS zodat we kunnen inspelen op de noden van elk kind. Het leesproces wordt duidelijk en visueel gemaakt. Er wordt veel belang gehecht aan betekeningverlening en het communicatieve aspect van het lezen. Er is een duidelijke samenhang tussen lezen, schrijven en communicatie.