>

Ouderbetrokkenheid

Agenda

Via een agenda of een dagzapper krijg je praktische informatie.
Afhankelijk van klas tot klas kan je lezen wat je kind gedaan heeft. Zelf kan je natuurlijk ook iets noteren voor de leerkracht.


Groeirapport

Voor de kerst- en de grote vakantie krijgt uw kind een groeirapport mee. In een overzichtelijk document kan je uitgebreid lezen welke evolutie jouw kind de voorbije periode doormaakte.  De rapporten zijn op maat van de klasgroep gemaakt en kunnen dus verschillen van elkaar. Iedereen van het klasteam noteert zijn/haar bevindingen.

Openklasdag

Eind augustus wordt een openklasdag georganiseerd waarop iedereen uitgenodigd wordt. Je maakt dan kennis met het klasteam van jouw kind. Het klasteam geeft je een overzicht van de klaswerking.

Oudercontacten

We voorzien 3 individuele oudercontacten (december – maart – juni). Dit is de ideale gelegenheid om samen met de juf/meester te praten over de evolutie van jouw kind. Je kan iedereen spreken op afspraak. Lukt het niet om naar het oudercontact te komen? Wij nemen telefonisch contact met je op.

Op elk oudercontact wordt gevraagd naar uw zorgvraag met betrekking tot uw kind. De zorgvraag die wij vooropstellen wordt eveneens met u besproken.

Overleg

Elke ouder, thuisbegeleider, … kan een tussentijds overleg aanvragen. De orthopedagoge organiseert dan een moment waarop we met z’n allen bepaalde zorgen, vragen, vorderingen, … van jouw kind bespreken. Neem gerust contact op met de school indien je, naast de oudercontacten, een extra overleg wenst.

Facebook

Als je de algemene facebookpagina van de school BSBO De Horizon ‘liket’, dan kan je verder de klasgroep van jouw kind bij de ‘groepen’ terugvinden. Je stuurt een verzoek om lid te worden van de gesloten facebookpagina van jouw kind. Dit is enkel toegankelijk voor ouders, andere familieleden is op vraag en met toestemming van de ouders. In die groepjes zie en lees je regelmatig foto’s en weetjes.

Brieven

Brieven worden verstuurd via mail. Kijk dus zeker je mails dagelijks na.