>

Busvervoer

De maatschappij De Lijn organiseert het busvervoer voor de scholen van het buitengewoon onderwijs gelegen in Aalst en omstreken.
Ook in uw buurt komt er één van de 37 bussen langs.

Alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, op voorwaarde dat ze naar de dichtstbijzijnde erkende school van het net kiezen. Busvervoer voor deze leerlingen is gratis. Wanneer leerlingen niet met de bus naar school komen, hebben de ouders recht op een tussenkomst in de vervoerskosten of op een gratis abonnement van het openbaar vervoer.

Als een leerling om een of andere reden niet op het thuisadres dient opgehaald of afgezet te worden in een uitzonderlijk geval, dienen de ouders zelf voor vervoer te zorgen.

Let op: de uren liggen vast door de maatschappij en kunnen niet veranderd worden. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het verloop van het busvervoer.