Kinderverzorgsters / verpleegster

De verpleegster en de kinderverzorgsters

De verpleegster

Aan onze school is een voltijdse verpleegster verbonden.

Zij staat in voor:

* EHBO

* de dagelijkse medicatie bij sommige leerlingen

 * eventuele vaccinaties

* opvolgen van gezondheidsproblemen

* bijhouden en aanvullen van medische dossiers

* contact onderhouden met geneesheren die onze leerlingen behandelen

* specifieke behandelingen zoals: aerosol, sondage, epi-aanval

* aanpakken van voedingsproblemen 

* het medisch onderzoek bij de school- en CLB-dokter

Onze school beschikt over een ruim en goed ingericht verpleeglokaal.

Ouders die vragen hebben rond de gezondheid, het welzijn, de voeding of verzorging van hun kind kunnen altijd terecht bij onze verpleegster.

 

 

De kinderverzorgsters

Ons team kinderverzorgsters staat in voor:

* de algemene verzorging indien nodig

* het aanleren van persoonlijke redzaamheid

* de eetbegeleiding en huishoudelijke redzaamheid

* de begeleiding van zwem- en turnlessen 

* de algemene ondersteuning van differentiatieactiviteiten in de klas

* de begeleiding van maatschappelijke redzaamheid

Verzorging bij de kleuters is onmisbaar. Hieronder valt het begeleiden van de kindjes tijdens kleine activiteiten, het verpamperen en verzorgen van de billetjes, helpen bij zindelijkheid, …