Het CLB / externe partners

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de deelnemers aan de erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken.

 

Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen.

 

Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt multidisciplinair.

 

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

 

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

 

Onze school werkt samen met het CLB Dender van het GO!

 

Zonnestraat 25, 9300 Aalst, tel 053.603280, fax 053.710253, clb.aalst@telenet.be

 

Het begeleidend team bestaat uit:

– dr Kristel Boelaert – arts – kristel.boelaert@clbaalst.be

– Saar Vrijders – ppc – saar.vrijders@clbaalst.be

– Heidi Beerens – mw – heidi.beerens@clbaalst.be

– Tanja Van Cakenbergh – pmw – tanja.van.cakenbergh@clbaalst.be

– Nancy Oris – directeur-mandaathouder – directie@clbaalst.be

 

Meer informatie vindt u op de website : www.go-clb.be

 

Externe partners

Met volgende organisaties hebben wij zeer goede samenwerkingsverbanden:

– CLB

– Kind en Gezin

– COS

– Pleeggezinnendienst

– ASZ

– Andere ziekenhuizen

– Inkendaal

– …

 

Met volgende scholen bestaan er goede samenwerkingovereenkomsten:

– scholen van de scholengroep (o.a. voor GON)

– scholen binnen de regio Aalst en omstreken (GON en ION)

– scholen voor buitengewoon onderwijs

 

Op vraag van ouders / begeleiders of de school kan een overleg met externe partners gevraagd worden. U neemt dan best telefonisch contact op met de school voor meer inlichtingen.