De orthopedagogen

De orthopedagoge biedt begeleiding op drie niveaus:

 

  1. Begeleiding van het kind

Bij een nieuwe leerling betekent dit:

– informatie verzamelen over het kind en zijn hulpvraag
– de nodige documenten opvragen
– eerste opvang van het kind op school
– eventueel verder onderzoek of observatie uitvoeren.

Voor alle leerlingen betekent dit de opvolging van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

  1. Het team rond het kind en de klasgroep of PE

Samen met het team rond het kind zoeken we naar oplossingen voor moeilijke situaties. Dit kan voor een individueel kind of voor een klasgroep zijn.

 

  1. De school – Het beleid

De orthopedagoge geeft advies aan de directie over pedagogische zaken.

 

Overleg en samenwerking met ouders, CLB, teamleden, directie en externe diensten zijn een heel belangrijk onderdeel van de taak van de orthopedagoge. Overleg met de ouders kan op initiatief van de school gebeuren, maar kan ook door de ouders zelf aangevraagd worden