De directeur

Ook de directeur heeft zijn/haar functie binnen de school.

Hij/zij geeft o.a. mee gestalte aan het uitvoeren van het pedagogisch project van de school.

Het doel daarbij is de kinderen maximale ontplooiingskansen te bieden, de eigenheid van de school te accentueren, de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, de betrokkenheid van de deelnemers te verhogen.

Tevens volgt hij/zij de kwaliteit van het geboden onderwijs en van de opvoeding van de kinderen op. Daarbij zorgt hij/zij ervoor dat de didactische en pedagogische aanpak van de leerkrachten en alle andere betrokkenen kadert binnen het PPOGO.

In overleg met de betrokkenen, plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de schoolactiviteiten staat eveneens onder toezicht van hem/haar.

De directie leidt en begeleidt het personeel en maakt tevens tijd om met de kinderen contact te houden.

Hij/zij moet een goede communicatie en samenwerking met de ouders, externe partners en diverse schoolbetrokken instanties verzekeren.

Verder omvat de taak van de directie het opmaken, uitvoeren en opvolgen van de begroting en zorgt hij/zij ervoor dat de verwerking van de documentenstroom, de personeels- en de leerlingenadministratie tijdig en correct verlopen.

Het hanteren van een lage drempel in onze school maakt het steeds mogelijk om telefonisch of per e-mail contact op te nemen. Tevens kan een afspraak worden gemaakt om naar de school te komen.