De BPT-leerkracht

BPT is de afkorting van leerkracht Bijzondere Pedadogische Taken.

Samen met de orthopedagoge maakt de BPT-leerkracht deel uit van het kernteam. Een bpt-leerkracht is een onderwijzer die vrijgesteld wordt van de klasopdracht. De BPT-leerkracht werkt nauw samen met de directeur en de orthopedagoge.

Een greep uit het takenpakket:

– directeur vervangen bij afwezigheid

– meehelpen aan het algemeen beleid van de school

– organisatie opvang leerlingen bij afwezigheden van klastitularissen

– instaan voor organisatie van werkgroepen, activiteiten e.d.m. en vlot verloop hiervan.

– stage-coördinator (planning stagiaires + opvolging )

– uitwerken van regelingen van allerlei aard voor een vlot verloop binnen de school

– aanwezigheidsregisters controleren en opvolgen

Op onze school neemt juf Hilde deze opdracht waar.