De bijzondere leerkrachten

De bijzondere leermeesters

Op onze school wordt turnen, zwemmen, muzische vorming (=crea), katholieke, protestantse en islamitische godsdienst en zedenleer gegeven door de bijzondere leerkrachten.

De L.O.-lessen

Ook onze kinderen zijn steeds bezig en hebben een enorme behoefte aan bewegen. Van nature hebben ze plezier in lichamelijke activiteiten.
De wekelijkse L.O. of turnles is dan ook een ontspannend moment waarin de leerlingen zich volledig kunnen uitleven. Door het geven
van variante prikkels (uitdagingen) leren ze spelenderwijs hun eigen wereldje om zich heen verruimen. Ze vervolmaken hun basisvaardigheden
zoals lopen, stappen, kruipen, rollen, … .
Tijdens deze lessen is er ook ruime aandacht voor het affectieve vlak. De leerlingen ontwikkelen attitudes zoals: zelfzekerheid, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, …
Onze school neemt deel aan buitengewone projecten. Dit zijn niet-competitieve sportontmoetingen voor kinderen uit het basisonderwijs, zoals: kleuterboemeldag, de doe-planeet, rollebolle, alles met de bal, …

Afhankelijk van de pedagogische eenheid gaan we wekelijks of maandelijks zwemmen in het Stedelijk Zwembad te Aalst. Alle zwemlessen worden gegeven door onze turnleerkracht, steeds geholpen door een kinesist of een kinderverzorgster.
Het spreekt vanzelf dat ook hier veel aandacht uitgaat naar watergewenning, veilig spelen in het zwembad, …
Tijdens de zwemlessen is er steeds een kinsesist aanwezig om samen met de turnleerkracht watergewenning, voorbereidend zwemmen en vervolmakingszwemmen te geven. De kinderverzorgster helpt mee tijdens het aan- en uitkleden van de jongste leerlingen.

Ook onze jongste kleutertjes gaan met het voltallige klasteam zwemmen, dit jaar konden we hiervoor terecht in S&R Rozenbroeken te Sint-Amandsberg.

De lessen muzische vorming

Het is ook belangrijk dat kinderen zich creatief leren uiten. Elk klasje krijgt twee uurtje muzische vorming van de crea-juf.
De leerlingen maken kennis met alle domeinen binnen het leergebied muzische vorming. Ook hier gaat veel aandacht uit naar de talenten die
onze leerlingen op dit domein hebben. Ook bij de kleuters wordt muzische vorming gegeven door één van de crea-juffen.

 

De levensbeschouwelijke lessen

In het kleuteronderwijs worden nog geen levensbeschouwelijke lessen gegeven. Pas vanaf de lagere school kan worden gekozen voor katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, … . Onze juffen die deze levensbeschouwelijke vakken onderwijzen doen dit op een kindvriendelijke manier zodat ze zich een beeld kunnen vormen van hun overtuiging. Ook hier wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden van elk kind. Verdere informatie over de keuze van overtuiging kan u steeds bekomen door contact op te nemen met de school.
De leerlingen die godsdienst volgen krijgen de kans hun eerste communie te doen binnen de school. Het lentefeest en de plechtige communie worden niet voorbereid op school.