Schoolteam

De BPT-leerkracht
Het logo-team
Het kiné-team
Kinderverzorgsters / verpleegster
De kleuterleidsters en de onderwijzers ASV
De bijzondere leerkrachten
De Blio’s
De werkgroepen
Beschermcomité / oudercomité
De schoolraad
Het CLB / externe partners