De klassenraden

De klassenraden


Wat houdt een klassenraad in ?
 

* bespreken van de beginsituatie van het kind
* hulpvragen noteren
* individueel handelingsplan opstellen
* groepshandelingsplannen opstellen
* bestaande handelingsplannen evalueren en aanpassen indien nodig


Wie is er op een klassenraad ?

* directie en/of orthopedagoge
* klasleerkracht
* kinesiste (indien uw kind kiné krijgt)
* logopediste (indien uw kind logo krijgt)
* de kinderverzorgster en de verpleegster (indien de klassenraad dit nodig acht)
* CLB
* de bijzondere leerkrachten (indien de klassenraad of de personen zelf dit nodig achten)


Wanneer worden klassenraden gepland ?

* een 2-tal weken na de komst van een nieuwe leerling is er een “start-klassenraad”.
* klassenraad in september
* klassenraad in januari
* eind-klassenraad in juni
* op vraag van een lid van het team