De handelingsplanning

De handelingsplanning

De handelingsplanning vormt de rode draad voor de leerlinggerichte werking binnen onze school.

Opbouw van een handelingsplan

* De beginsituatie van een leerling wordt bepaald.

* Nadien worden doelstellingen vastgelegd. Eerst wordt voor elke leerling een keuze gemaakt uit de ontwikkelingsdoelen voor type 2. Deze ontwikkelingsdoelen worden dan omgezet naar concrete en onmiddellijk bruikbare doelstellingen. Op basis daarvan worden activiteiten en lessen georganiseerd in de klas.

* Tijdens de voorbereidingsfase wordt een opsomming gemaakt van specifieke methodes, middelen en materialen die gebruikt zullen worden om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Ook de taakverdeling tussen de verschillende teamleden wordt vastgelegd die met het kind werken .

* De uitvoeringsfase is het concretiseren van het handelingsplan. Met andere woorden: de lessen, de activiteiten en de therapieën die met de leerling gebeuren.

* Binnen het deel van de evaluatie wordt getoetst welke vorderingen er gemaakt zijn. Dit gebeurt hoofdzakelijk via observatie en beoordeling van dagelijks gedrag en werk van het kind. Soms worden specifieke testen gebruikt. Die gegevens worden genoteerd en dienen bij de volgende klassenraad als beginsituatie van de leerling.