De eerste schooldag

P1050576

De eerste schooldag 


De eerste dag wordt uw kind opgevangen door de orthopedagoge. Samen verkennen ze de nieuwe omgeving en maken ze kennis met de meesters en de juffen. Ondertussen observeert zij uw kind en neemt ze indien nodig ook nog enkele testen af. Ook de informatie van het CLB wordt door haar doorgenomen. Uw kind wordt naar een klas georiënteerd waar het best kan geholpen worden.


In de nieuwe klas

De nieuwe juf of meester zal er eerst voor zorgen dat uw kind zich zo
vlug mogelijk ‘goed’ voelt in de klas. Na ongeveer één à twee weken
plannen we een klassenraad. Tijdens die klassenraad stellen we een
handelingsplan op en beslissen we welke extra hulp uw kind nodig heeft.