De inschrijving

Aanmelding

* eerste aanmelding door:
– ouders en/of
– de school van uw kind en/of
– officiële instantie (CLB, COS, revalidatiecentrum, thuisbegeleidingdsdienst)
* mondeling nagaan of er reeds een officiële verwijzing is naar het buitengewoon onderwijs en of de nodige documenten voor handen zijn
(attest type 2)
* afspraak maken voor een rondleiding in onze school

Dit gebeurt door de directeur en de orthopedagoge. De school, haar werking en visie worden uitgebreid uit de doeken gedaan. De situatie van het aangemelde kind wordt besproken en getoetst aan de mogelijkheden van de school.

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor we tot een inschrijving kunnen overgaan moet er voor uw kind een attest Buitengewoon Onderwijs type 2 zijn opgemaakt. Daarvoor kan u zich het best richten tot het CLB van de huidige school van uw kind. Het CLB-team zal grondig onderzoeken of uw kind recht heeft op het volgen van Buitengewoon Onderwijs. En zo ja, zal door het CLB een attest en een inschrijvingsverslag afgeleverd worden.

 

Inschrijving

Inschrijven in onze school kan gedurende het gehele schooljaar en ook de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus.
Mogen wij dan ook vriendelijk vragen een afspraak te maken om voldoende tijd te kunnen nemen voor een eerste gesprek.
Breng de identiteitskaart van uw kind mee bij de inschrijving.

P1050567

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.