ION

Wat is ION ?

 

ION = inclusief onderwijs

Het inclusief onderwijs is een samenwerking tussen het gefinancierd/gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs.

 

Doel van ION ?

 Kinderen met matige of ernstige verstandelijke beperking (type 2) volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

 

Wat biedt BSBO De Horizon ?

 Wij bieden ION-begeleiding op lager niveau aan leerlingen met een type 2 in het gewoon onderwijs.

Bij ION wordt enkel onderwijskundige hulp voorzien. Een kind dat in aanmerking komt krijgt wekelijks 5,5 uur ondersteuning van een onderwijzer ASV uit het buitengewoon onderwijs. Dit kan gedurende de volledige schoolloopbaan van het kind.

 ION-begeleiding biedt eveneens ondersteuning aan ouders, leerkrachten, directie en externen.

ION-begeleiding krijgt op basis van de hulpvragen van leerlingen, ouders en school een individuele invulling.

ION-begeleiding draagt bij tot kwaliteitsvol onderwijs. Elke begeleider heeft de expertise om handelingsgericht te werken en zo tegemoet te komen aan de extra noden die het kind nodig heeft (= de onderwijsbehoeften om de leerdoelen te bereiken)

 

Hoe ION aanvragen?

Zowel ouders als de school van uw kind kunnen contact opnemen met een CLB-medewerker. Bevraag bij de school van uw kind welk CLB er verbonden is aan uw school. Het CLB vult het aanmeldingsformulier in.

 

U kan het aanmeldingsformulier HIER dowloaden

 

De ION-leerling moet in het bezit zijn van een inschrijvingsverslag (= attest + protocol) dat uitgeschreven wordt door het CLB.

Na aanmelding door het CLB volgt een samenkomen met alle partijen: CLB, ouders, directie/zorgcoördinator van de gastschool, GON-coördinator en –begeleider.

 

Goed om weten …

Momenteel voorziet men 100 ION-projecten per schooljaar. Een aanvraag dient door de school voor buitengewoon onderwijs type 2, gemotiveerd ingediend te worden, best voor het einde van het schooljaar. De ouders (eventueel de directeur en/of zorgleerkracht) worden uitgenodigd om de aanvraag in te dienen. (indien de aanvraag geen gunstig gevolg kent door gebrek aan vacante plaatsen blijft ze geldig voor het schooljaar van aanvraag en de volgende schooljaren).

De ION-ondersteuning kan enkel gebeuren via een school voor buitengewoon onderwijs type 2.

De ION-begeleiding start zodra de goedkeuring binnen is.