Het GON/ION team

 

Ons GON-team biedt reeds enkel jaren therapeutische begeleiding aan kinderen met een beperking uit de kleuter- en lagere afdeling van het gewoon onderwijs.

 

Wij bieden een gespecialiseerd team van therapeuten:

  • logopedist
  • kinesist
  • orthopedagoog
  • ergotherapeut

 

Bij ons wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd.

 

Er zijn regelmatige overleg- en evaluatiemomenten:

  • startvergadering
  • tussentijdse vergadering
  • eindevaluatie

 

We houden jaarlijks een GON-infoavond voor onze ouders, leerlingen, leerkrachten en CLB.

 

Voor onze leerlingen hebben we ook onze jaarlijkse supertoffe GON-spelnamiddag!!

 

Wij bieden ook GON-oudercontacten.