GON

Wat is GON?

GON = Geïntegreerd Onderwijs.

Het is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de school van uw kind samenwerkt met BSBO De Horizon in Aalst

 

Doel van GON?

 

Kinderen met een beperking en/of leer- en opvoedingsproblemen en/of autisme tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

 

Wat kunnen wij bieden?

Onze school biedt GON-begeleiding aan voor

  1. ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3)
  2. een fysieke beperking (type 4)
  3. kinderen met autismespectrumstoornis/ASS (type 7 ASS/ type 9)

in het gewoon onderwijs op kleuter en lager niveau.

 

GON-begeleiding biedt eveneens ondersteuning aan ouders, leerkrachten, directie en externen.

GON-begeleiding krijgt op basis van de hulpvragen van leerlingen, ouders en school een individuele invulling.

GON-begeleiding draagt bij tot kwaliteitsvol onderwijs. Elke begeleider heeft de expertise om handelingsgericht te werken en zo tegemoet te komen aan de extra noden die het kind nodig heeft (= de onderwijsbehoeften om de leerdoelen te bereiken)

 

Hoe GON aanvragen?

Zowel ouders als de school van uw kind kunnen contact opnemen met een CLB-medewerker. Bevraag bij de school van uw kind welk CLB er verbonden is aan uw school. Het CLB vult het aanmeldingsformulier in.

 

U kan het aanmeldingsformulier HIER dowloaden

 

De GON-leerling moet in het bezit zijn van een inschrijvingsverslag (= attest + protocol) dat uitgeschreven wordt door het CLB.

Voor leerlingen met autismespectrumstoornis/ASS moet de diagnosestelling autismespectrumstoornis/ASS gebeuren door een kinderpsychiater, een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) of een referentiecentrum ‘autisme’.

 

Na aanmelding door het CLB volgt een samenkomen met alle partijen: CLB, ouders, directie/zorgcoördinator van de gastschool, GON-coördinator en –begeleider.