GON / ION

Wat is GON?

GON = Geïntegreerd Onderwijs.

Het is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de school van uw kind samenwerkt met BSBO De Horizon in Aalst

 

 

Wat is ION ?

 

ION = inclusief onderwijs

Het inclusief onderwijs is een samenwerking tussen het gefinancierd/gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs.

Klik door naar onze specifieke pagina’s voor meer informatie