Een blik achter de schermen

ZWEMMEN

Onze leerlingen gaan maandelijks zwemmen naar het Stedelijk Zwembad te Aalst. Er zijn ook klasjes die tweewekelijks een bezoek brengen aan het zwembad om hun zwemkunsten uit te breiden. 

Voor de allerjongsten is dit voornamelijk watergewenning en waterplezier. Als de leerlingen er klaar voor zijn krijgen ze hun eerste zwemlessen, daarbij steeds rekening houdend met de individuele ontwikkelingskansen van elke leerling. Alle zwemlessen worden gegeven door onze turnleerkrachten, steeds geholpen door een kinesist en een kinderverzorgster.

Onze kleuterklassen gaan een tweetal keer per schooljaar plonsen in het S&R De Rozenbroeken. Het voltallige klasteam is hierbij aanwezig. Hier draait het vooral om watergewenning en genieten van het water.

SPECIAL OLYMPICS

Onze school wenst sport voor onze leerlingen extra te promoten. Daarom hebben wij het project Special Olympics opgericht.
Elke maandagnamiddag trainen een 12-tal leerlingen atletiek. Juf Sophie (kinderverzorgster) en juf Karen (turnleerkracht) gaan dit schooljaar trainen met een groepje leerlingen.

Daarmee trachten we 3 doelstellingen na te streven:

* leerlingen met sportieve talenten de kans geven deze te ontplooien
* ouders mogelijkheden aanbieden om buiten de schooluren op een aangepaste wijze hun kind te laten sporten
* deelnemen aan de Special Olympics tijdens het Hemelvaartweekend

HIPPOTHERAPIE

Met de leerlingen uit enkele klasjes volgen we enkele keren per jaar hippotherapie. Het is reeds wetenschappelijk bewezen dat hippotherapie helpt bij onder andere opvoedkundige, gedrags- of uitingsproblemen bij kinderen met autisme.
Paarden roepen emoties op zoals bewondering en genegenheid. Dit is iets waar onze kinderen heel veel problemen mee hebben. Ze kunnen zich moeilijk uiten en leggen weinig of geen contact met anderen.
Het verzorgen, knuffelen, opzadelen en allerlei oefeningen op het paard lokken reacties uit die je als leerkracht of therapeut met heel veel moeite en geduld pas op lange termijn kan verkrijgen.
Daarom dat ook wij deze positieve en innige ervaringen samen met onze kinderen willen beleven.
De evolutie zien van de kinderen, hun eerste stappen in de richting van contact met de paarden tot het zelf berijden is fenomenaal en werkt ongelooflijk stimulerend. Het paard vormt als het ware een brug tussen leerling en hulpverlener. Het houdt de leerling een spiegel voor van houding en gevoelens en werkt als motivator.

 

IEDEREEN FIETST

Onze school besteedt heel veel aandacht aan fietsen. Dit begint bij de allerjongsten met leren fietsen op een driewieler, om ze te laten evolueren naar fietsvaardigheden op een klassieke fiets. Voor leerlingen waarbij het gewone fietsen niet lukt voorzien wij aangepaste fietsen.

Op de grote speelplaats is een verkeerspark voorzien met echte verkeerslichten en verkeersborden. Daar gaan de leerlingen op regelmatige basis oefenen om zo verkeersregels aan te leren.

Eenmaal de leerlingen de nodige fietsvaardigheden verworven hebben trachten we deze toe te passen op een veilige manier in het openbaar verkeer. Met zeer veel aandacht voor de verkeersregels en de verkeersveiligheid.

Met zoveel aandacht voor fietsen stellen we ons tot doel de verplaatsingsmogelijkheden van onze leerlingen uit te breiden.

 

FUNCTIONEEL LEZEN

Onze school besteedt ook veel aandacht aan functioneel lezen. Ondanks de beperkte verstandelijke mogelijkheden houden veel van onze leerlingen enorm van boeken tijdschriften en lezen in het algemeen. Daarom willen wij hen daarin begeleiden en ondersteunen. Een aantal klasgroepen gaan nu reeds op regelmatige basis naar de bibliotheek in Aalst. Met onze nieuwe en unieke leesmethode ‘functioneel lezen’ gaan we aan de slag bij kinderen waarbij het technisch lezen niet op gang komt. Via deze nieuwe methode lezen ze op een functionele manier woorden herkennen en lezen. Op die manier komen ze ook tot lezen.

 

DIDACTISCHE UITSTAPPEN

Sinds 2004 legt onze school steeds meer de nadruk op functionaliteit, realiteitsgeboden leren, zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. Centraal binnen de ontwikkeling van deze visie staat een ruim aanbod van didactische  uitstappen. Elk lid van het team verbindt zich ertoe om regelmatig onze leerlingen te laten ervaren via didactische uitstappen.

 

ONS SCHOOLRESTAURANT

Wij beschikken over een eigen keuken. De afdeling grootkeuken van het IBSO zorgt dagelijks voor een gezonde en een gevarieerde maaltijd. Ook is er de mogelijkheid om soep te drinken als de leerlingen boterhammen meebrengen.
Ook tijdens de maaltijden trachten wij een aangename sfeer te creëren.
Voor elke klas is een tafel voorzien. De leerlingen eten samen met hun juf/meester of een andere begeleider.
Tevens wordt veel aandacht besteed aan tafelmanieren, zelfredzaamheid en gezonde voeding.
De maaltijden bieden we aan tegen een democratische prijs.

 

SNOEZELEN

Onze kinderen gaan geregeld snoezelen in een sfeervolle ruimte met tal van zintuiglijke prikkels zoals een waterbed, zitkussens, aangepaste muziek, klankschalen, bubble-kolom, lichtprojecties, … .Snoezelen is een samentrekking van snuffelen en doezelen. Het accent ligt hier op het ontspannende en rustgevende effect dat gecreëerd wordt via het aanbieden van diverse zintuiglijke prikkels in deze gezellige ruimte. Het kind kan hier zichzelf zijn en leren genieten om op die manier tot een beter affectief contact te komen. Zo kan het zich ook veiliger voelen in de buitenwereld en hun zelfvertrouwen vergroten.

 

 

GWP

Een aantal klassen trekken er voor een paar dagen op uit. Voor onze leerlingen is deelnemen aan een zeeklas of bosklas een hele belevenis.
Dit is veel meer dan het overbrengen van het klasgebeuren naar een andere streek. Het is vooral leren samenleven met klasgenootjes en met de begeleidende juffen en meesters ver weg van het vertrouwde thuismilieu.
Ze leren samenwerken, proberen een stukje zelfstandiger te worden, ze voeren huishoudelijke taken uit en verhogen hun zelfredzaamheid. Kortom, ze leren er functioneren in een nieuwe omgeving.
Daarnaast ontdekken leerkrachten en leerlingen samen een heel nieuwe omgeving, die ze van nabij waarnemen en later kunnen vergelijken met de gegevens van de thuisomgeving.
Ook voor de begeleiders is deze week een hele belevenis. Ze leren er de kinderen kennen op een andere manier. Ze kunnen meer naar elkaar toegroeien.
Deelnemen aan openluchtklassen is dan ook ten zeerste aanbevolen.

 

DIGITALE SCHOOLBORDEN 

Reeds 9 klassen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. Een Smartboard is een digitaal schoolbord en vervangt het vroegere zwarte schoolbord. Dit nieuwe gegeven in de klas helpt om op een energieke, dynamische en visuele manier onderwijs te geven. Het enthousiasme van de leerlingen is verbluffend. Aangesloten op de computer kan de les van start gaan. Met eenvoudige bewegingen op het touch screen zijn de leerlingen vertrokken voor een boeiende les.
Het loont de moeite dit te komen ondervinden in de klas van uw kind.