De speelleerklas

De speelleerklas

Huidige situatie: 1 speelleerklas
Leeftijd: 8 tot 9 jaar

 

Hoofdaccenten:


– structuur, leren leren
– redzaamheid: basisvaardigheden dagelijkse leven
– spreekvaardigheid, passieve en actieve woordenschat
– tijds- en ruimteoriëntatie
– begrippenkennis, reken- en leesvoorwaarden

 

Ook in deze klas ligt het accent op persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid. Deze lopen als een rode draad doorheen het gehele lesgebeuren.
Hier leren de kinderen al spelenderwijs reeds cognitieve zaken.


Anderzijds wordt in deze klas verder gewerkt aan:
– oriëntatie in de tijd met een daglijn met beta-prenten
– oriëntatie in de ruimte: aanleren van ruimtelijke begrippen zoals voor, achter, in, op, …
– functioneel lezen: naamherkenning, …
– leren leren: een goede werkhouding, concentratie en taakgerichtheid
– schrijfmotoriek


Spreekvaardigheid komt in alle lesactiviteiten aan bod, vaak in samenwerking met de logopediste.


Op het vlak van rekenen is er een eerste kennismaking met de getalbeelden en hun hoeveelheden, aangebracht op een speelse, aangename manier.