De ervaringsgerichte klassen

De ervaringsgerichte klassen

 

Huidige situatie: 4 klassen
Leeftijd: 8 tot 15 jaar

 

Hoofdaccenten: 


– projectwerking
– zelfstandigheid en zelfsturing
– participatie in de maatschappij


Ondanks de nu reeds uitgebouwde en gespecialiseerde hulpverlening zitten sommige kinderen nog steeds ‘vast’. Ze boeken te weinig vooruitgang op het vlak van het leren of kunnen niet met gevoelens omgaan. Deze kinderen vinden niet altijd de juiste motivatie of voelen zich te weinig bij het klasgebeuren betrokken.

 

De ervaringsgerichte klassen proberen de betrokkenheid van elk kind in de groep te vergroten en zo ingang te vinden om nieuwe dingen te ontdekken of bij te leren.
De mate waarin het kind betrokken is bij de activiteiten vormt immers de kern van ontwikkeling. Daarbij wordt er gestreefd naar een omgeving waar er voldoende veiligheid, erkenning en zingeving aanwezig is. We proberen de betrokkenheid te vergroten door o.a. te werken aan een goede sfeer (welbevinden), te werken op eigen niveau, werkelijkheidnabij te werken (situaties die voor de leerlingen inleefbaar en betekenisvol zijn, eigen ervaringen), en door de leerlingen zoveel mogelijk actief te laten zijn. De leerlingen krijgen de kans voor eigen initiatieven, mogen keuzes maken en een persoonlijke inbreng hebben.

 

Ervaringsgericht leren = interessante werkvormen

 


Om de betrokkenheid te vergroten wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen als kringgesprek, vrij initiatief, projectwerk, atelier. We streven naar actieve deelnemers die enigszins verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Daarbij staat het kind steeds centraal (niet de leerkracht, het leerplan of het handboek). De leerlingen zelf zijn bepalend voor de aard, de richting van het gebeuren.


– Leren volgens de natuurlijke methode:
We vertrekken vanuit de eigen belangstelling van het kind.
We bieden levensechte leeractiviteiten aan.
– Al doende experimenteren:
Zelfactiviteit
Zelf ontdekken
– Groepsbeslissingen nemen


De klasorganisatie is gebaseerd op samenwerking. Groepsbeslissingen komen aan bod in de klasvergaderingen, waar problemen, regels en afspraken worden besproken en democratisch beslist en opgelost . Op die manier ontstaat er orde en discipline.