De brugklas

De brugklas

Huidige situatie: 1 brugklas
Leeftijd: 6 tot 8 jaar


Hoofdaccenten: 


– structuur, leren leren
– redzaamheid: basisvaardigheden dagelijkse leven
– spreekvaardigheid, passieve en actieve woordenschat
– tijds- en ruimteoriëntatie
– begrippenkennis, reken- en leesvoorwaarden

 

De brugklas vormt de overgang van de kleuterklas naar de lagere afdeling. Het betreft één homogene groep waar het accent voornamelijk ligt op de redzaamheid. Zowel persoonlijke als huishoudelijk en maatschappelijke redzaamheid lopen als een rode draad doorheen het gehele lesgebeuren.


Anderzijds worden hier ook de beginselen aangebracht van: 


– oriëntatie in de tijd met een daglijn met beta-prenten
– oriëntatie in de ruimte: aanleren van ruimtelijke begrippen zoals voor, achter, in, op, …
– functioneel lezen: naamherkenning, …
– leren leren: een goede werkhouding, concentratie en taakgerichtheid
– schrijfmotoriek


Verder komt spreekvaardigheid in alle lesactiviteiten aan bod, vaak in samenwerking met de logopediste.