De autiklassen

De autistructuur klassen

Huidige situatie: 2 klassen

Leeftijd: 4 tot 15 jaar

In onze autistructuurklassen zitten kinderen met autisme of met een autismespectrumstoornis. Deze kinderen hebben vooral nood aan extra structuur, veiligheid, houvast en een volledig individuele aanpak.

Zo wordt er in de autistructuurklas met één daglijn per leerling gewerkt. Deze daglijn omvat het volledige dagschema, opgebouwd met concreet materiaal zoals: foto’s, pictogrammen of woorden voor die leerling. Het is de bedoeling dat de leerling zijn eigen daglijn geheel zelfstandig kan afwerken met zo weinig mogelijk tussenkomst van de leerkracht.

In de autiklas wordt gewerkt met werkdozen en werkplanken die een opdracht omvatten op maat van de leerling. Zo kan de leerling er volledig zelfstandig aan werken.

Met het oog op een positieve sociale ontwikkeling blijven wij groepsactiviteiten zoals zwemmen, koken, Sherborne en hydrotherapie in het weekrooster voorzien.

Maatschappelijke integratie stimuleren is één van de hoofddoelstellingen binnen de autiwerking aangezien we rigiditeit willen vermijden en flexibiliteit willen aanbrengen. Er worden dan ook veel gestructureerde uitstappen georganiseerd.